RETWat is RET?

Bij AAratio De Praktijk werken we met RET om inzicht te geven in uw denkpatronen, en welke emoties uw denkpatronen vervolgens bij u oproepen.

RET staat voor Rationele Emotieve Therapie. Dit laatste woord wordt tegenwoordig veelal vervangen door ,Techniek’. Door de moderne mens wordt bewustwording, het inzicht in je eigen denkpatronen vaak meer als een gezonde uitdaging ervaren en niet meer zoals vijftig jaar geleden als ,therapie’.


AAratioDe grondlegger van RET is Albert Ellis, een Amerikaans psychoanalyticus, die onvrede over de efficiëntie van de psychoanalyse ervaarde. Hij is zijn ervaring gaan inzetten om een nieuwe techniek te ontwikkelen die de individuele mens inzicht in eigen belemmerende denkpatronen geeft.

Ellis heeft ontdekt dat denken en voelen geen verschillende processen zijn, sterker nog, in essentie zijn ze gelijk!

Onze bedrijfsnaam AAratio is dan ook van dit inzicht afgeleid. Wij werken aan het herstel van bv. je zelfvertrouwen wat op zich een gevoel is, en doen dit o.a. door je bewust te maken met welke denkpatronen jij jouw zelfvertrouwen doet afnemen en met welke denkpatronen je dit gevoel juist bevordert. Met andere woorden, door middel van je denken kun je de gemoedstoestand waarin je op een bepaald moment verkeerd, beïnvloeden.

Met RET krijg je inzicht in je denkpatronen en met NLP ga je rechtstreeks naar je gevoel, een snel werkende combinatie voor positieve verandering.

Contact