NLPWat is NLP?

Bij AAratio De Praktijk wordt gewerkt met NLP. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. (Neuro staat voor ons brein en linguïstisch wil zeggen dat we dat middels taal/communicatie, kunnen beïnvloeden). Met andere woorden we kunnen ons eigen brein beïnvloeden.

AAratioDe grondleggers van NLP, Korzibsky een Poolse taal- en wiskundige en Albert Ellis een Amerikaanse psychoanalyticus en tevens de grondlegger van RET gingen van het principe uit dat wij grotendeels (voor 95%) handelen vanuit het onderbewuste, en slechts voor een zeer beperkt gedeelte (5%) uit het bewuste denken. Inmiddels is deze theorie door de psychologische wetenschap bevestigd. Later hebben wederom een psycholoog en taalkundige gezamenlijk technieken ontwikkeld, die op het onbewuste inwerken en tot grondige resultaten leiden. NLP was geboren. NLP is dan ook een vorm van psychosociale therapie waarmee we heel snel veranderingen in ons zelf kunnen bewerkstelligen!

In het onbewuste liggen al onze ervaringen en daaruit getrokken conclusies en kernovertuigingen vast. Wij handelen en spreken vanuit deze overtuigingen, vaak zonder dat wij weten waarvan wij overtuigd zijn, welke conclusies wij in onze prille levenservaringen hebben getrokken.

Met NLP gaan wij deze overtuigingen naar boven halen, dat wil zeggen, bewust maken, en die welke belemmerend werken in je leven, t.a.v. welk doel dan ook, gaan we omturnen tot je gewenste overtuiging. We zien vaak dat onbewuste angsten bij veel mensen hun werkelijke geluk in de weg staat. En dus de manier waarop je in het leven wilt staan. Dit klinkt misschien fantastisch maar zo ervaart ook vrijwel  iedereen dit. NLP is ,spelen’ met je brein. Je hebt zoveel in je, NLP haalt het naar boven, tenminste daar waar je dit zelf wilt.

Contact