BCEWat is BCE

Bij AAratio De Praktijk werken wij bij met name traumatische ervaringen met BCE. BCE staat voor Bad Cluster Elimination. Deze manier van achteraf omgaan met zware emotionele ervaringen is ontwikkelt door J. Korthuis. Ook hij gaat hierbij uit van het feit dat wij grotendeels handelen en voelen vanuit het onderbewuste. Ook hier wordt het onderbewuste naar het bewuste denken gehaald.

Korthuis schrijft in zijn boek over de Bad Cluster Elimination:

,Ook al willen we pijnlijke herinneringen nog zo graag wegstoppen en vergeten, ze leiden hun bestaan verder in het onderbewuste. Ons brein slaat niet alleen feiten van een gebeurtenis op maar ook de emoties en lichamelijke reacties (fysiologie) van vervelende momenten in ons leven.

Alhoewel we ons deze vervelende stukjes verleden niet bewust meer kunnen herinneren, ongeacht hoe hard we ook piekeren, kunnen ze in ons onderbewustzijn toch worden geactiveerd als vergelijkingsmateriaal door de dingen die we thans in ons dagelijkse leven ervaren en waarnemen. Zodra dat gebeurt zal de daaraan gekoppelde fysiologie eveneens actief worden en allerlei onaangename lichamelijke reacties veroorzaken. Deze reacties zijn verantwoordelijk voor tal van lichamelijke en psychische klachten.′

Tot zover Korthuis. Deze no-nonsens methode verschaft bevrijding van pijn en een ongekend inzicht in onze drijfveren.Contact