skip to Main Content

Bezieling

Bezieling

Het zonnedansritueel van de krijgers van de Noord-Amerikaanse indianen ging gepaard met het offeren van hun bloed en het ondergaan van pijnen omwille van het voortbestaan van de stam. Oude inwijdingsriten waren een essentieel onderdeel voor het overwinnen van doodsangst. De inwijding hield een levensgevaarlijke ritueel in, zodat jonge mannen het vermogen konden ontwikkelen om kalm en onverschrokken de dood onder de ogen te zien. Om zelfs in een levensgevaarlijke situatie rustig en overdacht te kunnen handelen. Deze inwijding werd als voorwaarde gezien om voldoende ik-kracht te behouden in angstige situaties, dus om vanuit moed en de daarbij gepaard gaande bezieling te kunnen reageren.

Voor vrouwen is dit als vanzelf in het leven ,ingebakken’. Zij baren onze kinderen en dit is door de eeuwen heen een pijnlijke, vaak bloedige en in principe levensgevaarlijke situatie gebleken, die veel vrouwen dan ook hun eigen leven heeft gekost.

Wanneer een vrouw daadwerkelijk hierdoor op sterven komt te liggen, maar het net weet te overleven verandert zij nog meer in haar wezen dan bij een goed verlopende bevalling. Zij beseft nog intenser de kostbaarheid van het leven en vanuit dit besef kan een diepe bezieling zich ontvouwen.

Een wereld zonder angst

Een wereld zonder angst wordt beschreven in Genesis, een paradijselijke wereld waar Adam en Eva leven in een ongekend gelukkige naïeve staat. Zij kennen geen angst, geen schaamte, en geen spijt. Zij hebben de vruchten van de bomen en struiken als voedsel en dit groeit in rijke mate zonder dat zij daar iets voor hoeven te doen. Net zoals de wilde dieren zich met gras, bloemen, kruiden, bladeren, vruchten en planten kunnen voeden zonder daar iets voor te hoeven doen. Dan besluiten ze ook nog van die ene vrucht te gaan eten die de kennis zal gaan omvatten van goed en kwaad. Op dat moment worden ze zich bewust van hun naaktheid, ze bedekken zich en verstoppen zich voor God uit angst en schaamte. Verdriet doet zijn intrede en het baren van kinderen dat vanaf nu met veel pijnen (weeën) gepaard zal gaan en het hard moeten werken op de aarde welke nu dorens en distels zal gaan voortbrengen. Kennelijk horen bij de mens kennis van goed en kwaad, het ontwikkelen van zelfbewustzijn door middel van gewetensvorming, onlosmakelijk bij gevoelens van angst, spijt en schaamte. Angst kan verlammend werken maar net zo goed een uitdaging zijn. Want door het overwinnen van angsten ontwikkel je MOEDSKRACHT.

Er is MOED voor nodig om bezield te raken.

Als we kijken naar bezieling

Onze Geest door velen als ziel betiteld: dat gedeelte van ons dat gaat slapen bij onze dood, op die dag vergaan onze gedachten, tot de opstanding terug op aarde van allen die in de graven zijn.

Onze Ziel : wij zijn een levende ziel

Relaties : je bent dankzij relaties

Denken : je ontwikkelen zorgt voor groei

Voelen : emotionele intimiteit is voeding en geeft vervulling

Lichaam : het materiele, dat wat we achter moeten laten op deze aarde

Als behoeften worden ingevuld krijg je vervulling, geluk, blijdschap, verbinding, warmte, intimiteit.

Als we niet vervuld worden ontstaat ongezonde overleving, dat is een staat van continue stress en zet door de aanmaak van stresshormonen (coritsol) ons immuunsysteem op een laag pitje.

Het afstemmen op de ander doet gedijen, want liefde is afstemmen op de ander en dan voorzien in de behoeften van een ander. Het gaat erom dat er in ieder geval minimaal één mens in je leven is die er ,altijd’ voor je wil zijn, die persoon draagt bij aan de vervulling van je geest.

Ga je behoeften leren kennen……….. die zijn vaak weggedrukt in de kindertijd, communiceer daarover en leer ze in te vullen, verrijk elkaars leven.

Als behoeften ingevuld worden, wordt je creatief in denken, liefdevol, krijg je Godsgedachten. Interesse in het leven, zowel in jezelf als in de ander, bezield je, daar word je door geïnspireerd.

Interesse, zuivere liefde, enthousiasme en inspiratie is wat ons bezield en ons bij de Bron van al het leven brengt.

Je gaat dan steeds meer geven, schenken en je emotionele spectrum diep leren kennen.

Ikzelf werk vanuit een diepe bezieling, ik heb de dood in de ogen gezien, en ben het leven daardoor anders gaan ervaren. Ik besef dat onze ziel het kostbaarste is wat wij hebben en bezieling het kostbaarste is wat wij met anderen kunnen delen.

Meer weten?

Bel gerust voor een afspraak naar 06 - 30 12 16 23. Wij kunnen meestal de telefoon niet beantwoorden maar wanneer je je naam en telefoonnummer inspreekt en kort de reden geeft waarvoor je belt, dan bellen wij je zo spoedig mogelijk terug. Natuurlijk kun je ook mailen naar: aaratio@planet.nl

Back To Top